Spennende barokkonsert og samarbeidsprosjekt

12. januar 2020 ble holdt konsert med barokkmusikk i Bodin kirke som et samarbeid med Con Brio, Cappella Petri, Vocal Art og Musikk i Bodin, Marit Agnes Nergaard, Dirigent Trond Hans Farner Kverno

v/Nils Misvær, Con Brio, fordi Avisa Nordland glimret med sitt fravær.

Pressen uteble dessverre, selv om det var bare en konsert i Bodø denne samme kvelden.

Takk til publikum

Den viktigste tilbakemelding vi fikk, var fra svært fornøyde publikummere og ikke minst fra Trond Kverno som konsertens dirigent og den fremste kapasitet!

At han var så fornøyd er den sterkeste faglige tilbakemelding og beste attest til oss og alle aktørene som deltok. Trond krydret konserten med historisk tilbakeblikk for å kjenne og forstå barokk verkene vi fremførte og deres bakgrunnshistorie.

Trond Hans Farner Kverno er kjent nasjonalt og internasjonalt som komponist, professor i kirkemusikk ved Norges Musikkhøgskole, musikkpedagog, organist, korleder, biskop innen Independent Orthodox-Catholic movement siden 1998 og mye mer.Trond Hans Farner Kverno har vært fast dirigent for Con Brio i fire år siden 2016.

Kammerkoret Con Brio gjennomførte i Bodin kirke et samarbeidsprosjekt med Cappella Petri og Vocal Art. Sammen fremfører vi Marc-Antoine Charpentier (1634-1704) sin Messe de minuit pour Noël, skrevet ca 1690. 

Konserten fremførtes under ledelse av Con Brios dirigent Trond Hans Farner Kverno. 
Med oss hadde vi et spennende solistlag fra Vocal Art. 

Cappella Petri hadde egen instrumental del i konserten med sine unike barokkinstrumenter.

Vocal Art hadde ansvar for solistpartiene i konserten og fremførte også verk av Buxtehode med Cappella Petri.

Det var tradisjon i Frankrike på 1600 tallet  å bruke julefolkesanger (noëls) i julegudstjenester.

Vi valgte derfor å legge konserten til rett etter høytiden, den 12.januar 2020. 

Con Brio, Cappell Petri og Vocal Art fremførte sammen i 2016 Händels Messias, med barokk instrumenter.

Konsertens profesjonelle utøvere: 

Dirigent Trond Hans Farner Kverno.

Det finnes ikke det kor med respekt for seg selv som ikke har sunget noen av Trond Kvernos komposisjoner, verk eller arrangement. Han har vært bosatt i Bodø siden 2011. 

Orgel/cembalo Marit Agnes Nergaard

Musikk i Bodin, Bodin kirke

VOCAL ART

Vokalensemblet Vocal Art består av seks utdannede yrkessangere bosatt i Salten, og engasjerer med det samtlige kvalifiserte, frilansbaserte sangere i regionen.

Vocal art er et samlingspunkt for Saltens og Nordlands profesjonelle sangere innen den klassiske musikktradisjonen, og utgjør et betydelig næringsgrunnlag for de som ønsker å satse på å leve som yrkessangere i vårt distrikt. Til konserten er engasjert flere enn de faste sangere. 

Vocal art gjør konserter som sekstett, som solister eller som utvidet kammerkor, med ekstrasangere fra det norske frilansmiljøet, med prioritet på sangere med tilknytning til Nordland. 

Sangerne i Vocal art er frilansere innen sang og korledelse, og har hele landet som arbeidsplass – med Vocal art muliggjør vi formidling av vokalmusikk på profesjonelt nivå også i Nord-Norge. Vi skal samarbeide med de beste instruktører, og bestille ny musikk fra både norske og internasjonale komponister. 

I konserten med Cappella Petri og Con Brio var det disse solistene som deltok: 

 • Sopran Karoline Åseng
 • Sopran Marte Sand
 • Alt Sunniva Håkestad Eliassen
 • Alt Soetkin Baptist
 • Tenor Øystein Stensheim
 • Tenor Håvard Gravdal
 • Bass Brynjar Onsøien
 • Bass Olle Holmgren 

CAPPELLA  PETRI

Barokkensemblet i Nord-Norge 

Cappella Petri er Nord-Norges musikk ensemble og har vært virksom siden 2004.

Hensikten med ensemblet er å samle de krefter som fins av musikere og sangere i landsdelen som er opptatt av å spille på instrumenter som barokkmusikken var skrevet for, også kalt originalinstrumenter eller periodiske instrumenter. 

Det fantes mange arrangementer - ofte ganske komplekse - av slike sanger for instrumenter og ensembler. Men Charpentiers ide om å basere en hel messe på noël-repertoaret var helt ny. Messe de minuit pour Noël er basert på intet færre enn 11 verdslige julesanger. Disse er sydd sammen med materiale som Charpentier komponerte, i en messe som er både leken og høytidelig. 

Dette ble regnet som nytt og radikalt for et par tiår siden. I dag har de fleste europeiske land flere barokkensembler. Dette har ennå ikke fått fullt gjennomslag her til lands hvor man ofte tyr til symfoniorkestrene for å hente musikere til storverkene av Bach, Händel og Mozart. Ved å spille på instrumenter som komponistene selv skrev for kommer man mye tettere inn på verkene.

I konserten medvirket fra Cappella Petri: 

 • Stefan Lindvall barokkfiolin
 • Elina Plucker barokkbratsj
 • Lucia Krommer viola da gamba
 • Erik Skanke Høsøien teorbe
 • Inge Rolland traverso
 • Pauliina Fred traverso

Program:

Cappella Petri

Giuseppe Torelli: Concerto grosso di natale op 8 nr 6 (Grave-Vivace-Largo-Vivace)

Pietro Locatelli: Sonata op5 nr.2per due flauti traversi e basso continuo (Largo-Andante-Allegro-Allegro)

Francesco Manfredini: Concerto grosso per il santissimo natale op.3 nr 12. (Largo-Andante-Allegro) 

Cappella Petri og Vocal Art

Buxtehude Das neugeborene Kindlein 

Con Brio, Cappella Petri og Vocal Art

Marc-Antoine Charpentier (1634-1704) sin Messe de minuit pour Noël, skrevet ca 1690. 

 

 

Konserten var i Bodin kirke søndag 12. januar kl 1800.

Behov for nærmere informasjon:

Kontaktperson i Con Brio

Nils Misvær, korets leder

Telefon 48 00 14 11

e-post  post@conbrio.no

privat
Con Brio, Cappella Petri med Vocal Art, Trond H. F. Kverno og Marit A. Nergaard i Bodin kirke
Con Brio, Cappella Petri med Vocal Art, Trond H. F. Kverno og Marit A. Nergaard i Bodin kirke
privat
Cappella Petri i Bodin kirke
Cappella Petri i Bodin kirke
privat
Con Brio, Cappella Petri med Vocal Art, Trond H. F. Kverno og Marit A. Nergaard i Bodin kirke
Con Brio, Cappella Petri med Vocal Art, Trond H. F. Kverno og Marit A. Nergaard i Bodin kirke
privat
Con Brio, Cappella Petri med Vocal Art, Trond H. F. Kverno og Marit A. Nergaard i Bodin kirke
Con Brio, Cappella Petri med Vocal Art, Trond H. F. Kverno og Marit A. Nergaard i Bodin kirke

Relaterte artikler