Andrey Mirgorodskiy har avsluttet dirigentjobben for Con Brio

Andrey Mirgorodskiy startet som kantor i Hunstad kirke og ble dirigent for Con Brio våren 2020 men har nå flyttet fra Bodø.

Andrey Mirgorodskiy startet som kantor i Hunstad kirke og ble dirgent for Con Brio 2020 våren 2020 men har nå flyttet fra Bodø.

I 2008 fullførte han sin 5-årig profesjonsutdanning innen direksjon ved Gnesins Musikkakademi i Moskva, med spesialisering innen direksjon og ledelse av klassisk kor. 

Andrey forteller at han har alltid hatt et ønske å spesialisere seg på orgel, og etter et besøk i Norge i 2011 søkte han og kom inn på kirkemusikkstudiet ved Norges Musikkhøgskole. Han flyttet til Norge, og våren 2015 fullførte han 4-årig kandidatstudium i kirkemusikk. 

Samtidig med at han arbeidet, fortsatte han fra 2015 på masterstudiet i kirkemusikk ved Norges musikkhøgskole med professor Karin Nelson som veileder. Den 1. juni 2017 spilte han sin masterprosjektkonsert i Nidarosdomen, og avla siste eksamener og fullførte masterstudiet høsten 2018.

Under studiene har han i tillegg vært en aktiv deltager på flere profesjonelle kurs, blant annet gregoriansk sang med professor Nino Albarosa fra Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma, interpretasjon av Bachs orgelmusikk (ved professor Hans Fagius. Höör, Sverige 07.2016).

Yrkeserfaring 

I perioden 2002–2006 var han domkantor ved den katolske domkirken i Moskva. Samtidig hadde han ansvar for korvirksomheten i kirken. Han samlet korister og bygget opp et profesjonelt klassisk kor (Ex Oriente Lux) for konsertvirksomhet og deltagelse i gudstjenestene. Koret som han ledet, eksisterer fortsatt. 

I perioden fra 01.2012 til 05.2015 hadde han fast 40 % stilling som organist i Ellingsrud-Furuset menighet i Oslo med ansvar for menighetens kirkemusikalske arbeid. Han sluttet i Ellingsrud-Furuset menighet på eget initiativ da han hadde et ønske om større utfordringer innen det kirkemusikalske arbeidet, og 05.2015 fikk han fast stilling som kantor i 40 % stilling i St. Birgitta katolske menighet i Fredrikstad. I Fredrikstad var det likevel lite musikalsk aktivitet, og i november 2016 fikk han 100 % stilling i Våler kirke i Solør i Hedmark. Han ledet kirkekoret Våler kantori, og generelt er det i Våler et svært aktivt kirke- og kirkemusikalsk miljø. Han har arrangert mange kirkekonserter med stor suksess. Blant annet arrangerte han to år på rad, august 2017 og september 2018, en internasjonal orgelfestival med organister fra Russland, Sverige og Norge.

Konsert- og korledererfaring 

Allerede fra år 2000 har han spilt en rekke kirkekonserter, først i Russland, og siden 2011 i Norge. Han har spilt orgel, vært solist (tenor) og korleder. Når det gjelder kor- og direksjonsarbeid har han arbeidet med musikk fra forskjellige epoker, blant annet Bach, Henrik Schütz, Rakhmaninov, og moderne engelsk kormusikk, som Colin Mawby. 

Av spillvirksomhet nevnes spesielt fremføring av kirkemusikalske verk av Bach, Mendelssohn og Olivier Messiaen. Blant annet hadde han konsert med alle Leipzigkoralene til Bach i den katolske kirken i Krasnodar i mai 2015. I sitt masterprosjektkonsert i Nidarosdomen i 2017 spilte han orgelverk av Matthias Wechman på Wagner barokkorgelet. Han har ved flere anledninger spilt lunsjkonserter på barokkorgelet i Kongsberg kirke.

Fra mars 2020 er han tilsatt som kantor i Hunstad kirke i Bodø og  29. april startet hans første øving med Con Brio.

Vi har sikret oss en særdeles dyktig og erfaren dirigent som vi ser fram til et godt samarbeide med og vi ønsker Andrey hjertelig velkommen, forteller korets leder Nils Misvær.

Vi tar nå inn nye sangere og intereserte sangere som ønsker å våkne etter koronadvalen å ta kontakt med Con Brio.

Vi må få ny fart i kulturlivet, avslutter Nils Misvær.