Messe de minuit pour Noël

– for kor og barokkorkester av Marc-Antoine Charpentier

Konsert med Con Brio, Cappella Petri og Vocal Art.
Dirigent Trond H. F. Kverno, orgel Marit Agnes Nergaard

konsertplakaten