Evige øyeblikk

Et middelalder- og renessanseprosjekt.
Konsert 10. november 2013.

Gjennom denne konserten ønsket vi hovedsakelig å presentere sanger fra middelalderen og renessansen, som regnes
fra 1300-tallet fram til begynnelsen av 1600-tallet.

Det var to kriterier for utvelgelsen av musikk til dette konsertrepertoaret; sangene måtte gi assosiasjoner til ulike følelser og stemninger, og de måtte være tidstypiske. Dermed har vi endt opp med en god blanding av verdslig og religiøs musikk, hvor noen av de mest kjente komponistene fra disse periodene er representert. Kveldens program var utformet i tett samarbeid med Bodø Fotoklubb. Fem medlemmer av klubben laget en fotofortelling til hver sin sang, som mål å formidle følelsene i musikken. Bildene er tatt i kjente omgivelser av fotografer med helt forskjellig uttrykksmåte. Felles for dem alle er ønsket om å fange øyeblikket og dermed kunne gjenkalle det og formidle det videre. Bildeseriene bygger en bro mellom musikken som ble skrevet for mange hundre år siden, til oss som lever i dag. Av den grunn har fotografene lagt vekt på at bildene skal være mest mulig tidløse.