w

"Hear thou our pray'r"

Con Brio og Bodø Big Band framfører nordisk jazzmusikk.

Konsert
20.01.201614:08 Lars Ove Jensen

Jazzmessen "Hear thou our pray'r" av Helge Hurum framføres av Con Brio og Bodø Big Band. I tillegg presenterer vi musikk av den svenske jazzkomponisten Stefan Forssén.
Rønvik kirke, 21. april 2013.