Jubileumskonsert

Con brio 45 år !
21. og 24. oktober 2009

Konsert
AN skriver

Vi skal feire mens vi lever. Derfor er det en ekstra grunn til å feire oftere etter som årene går. Vi som synger i Con Brio i jubileumsåret er svært takknemlig for den innsatsen både nåværende og tidligere sangere og dirigenter har gjort for at Con Brio er det koret det er i dag.

Arven etter korets gründere er rik, og minnene mange, enten de skriver seg fra noen få år i koret eller fra et mangeårig medlemsskap. Sammen deler vi en verdifull erfaring.