Lux Aeterna

Con Brio og Bodø Orkesteforening.
Konsert 6. desember 2011.

Hvor vi fremfører Morten Lauridsens Lux Aeterna