w

Lux Aeterna

- Con Brio og Bodø Orkesteforening
6. desember 2011

Konsert
20.01.201615:03 Lars Ove Jensen

Hvor vi fremfører Morten Lauridsens Lux Aeterna