Händels Messias

Konsertanmeldelse av kulturjournalist Jørgen Mathisen, Avisa Nordland 22. nov. 2016

Med: Kammerkoret Con Brio, barokkensemblet Cappella Petri.
Solister: Soetkin Baptist, Ditte Marie Bræin, Marte Sand, Karoline Åseng, Henrik Sand Dagfinrud, Trygve Misvær, Mikael Rönnberg, Helge Rønning.
Dirigent: Trond H. F. Kverno.
Sted: Bodin kirke
Tid: Tre timer inkludert pause søndag kveld
Publikum: 180 ( + 80 lørdag)

Når solister, kor og orkester holder full glød i tre hele timer, er det en kraftprestasjon. Og de klarte å holde publikum i ånde også, i alle tre timene. Georg Friedrich Händels oratorium «Messias» er en religiøs opera uten scene og dekorasjoner. Dermed hviler alt på aktørene. I de siste 200 årene har det oftest betydd kjempestort kor og nesten like stort orkester i prangende katedraler og med «fett» arrangement – gjerne av Wolfgang Amadeus Mozart, for han er en av flere komponister som gjennom de siste 200 år har «hjulpet» Händel med arrangementet. Men ikke slik denne gangen.

Opprinnelig ble «Messias» framført med et lite kor, kanskje ca 20 sangere. Solistene kunne være en del av koret. Con Brio er et kammerkor på bare 12 sangere. I tillegg kom de seks solistene, som bare unntaksvis inngikk i koret i de store «fellesnumrene», altså koralene. Con Brio ble litt for lite. Hadde de skullet klare seg fullt ut med en så liten besetning burde alle ha vært profesjonelle sangere. Når det er sagt, så gjorde ikke Con Brios sangere noen dårlig figur midt oppe i de profesjonelle solistene og det aldeles autentisk klingende barokkorkesteret Cappella Petri. I de mer krevende partiene, enten det var krevende i volum eller i sanglig vanskelighetsgrad, ble koret for spin-kelt. Særlig gjaldt det herrestemmene. Hadde koret vært ti medlemmer mer, noe som ikke hadde gått ut over autentisiteten, hadde helhetsinn-trykket av koret blitt bedre. Men atskillig ros og heder skal de modige korsangerne likevel ha, ingen skal kunne si at de gjorde noe annet enn sitt aller beste. «Scenografien» i kordøra i Bodin kirke var litt underlig, men kunne antakelig ikke vært annerledes. Minst halvparten av publikum hørte og så koret sidelengs. Det var ikke alltid like heldig, verken for klang, akustikk eller inntrykk.

Å synge solostemmer i et barokk-korverk er en egen retning, ja et eget fag, for profesjonelle sangere. Ikke alle klarer det like godt, selv om alle sangere med profesjonell utdanning og bakgrunn kjenner teknikkene. Dermed ble også inntrykket av de seks solistene litt variabelt. Ingen av dem er ukjent med lange koleraturer og melodier med mange kruseduller, men det er selvfølgelig også viktig hvor mye trening sangerne har i å synge på barokk-måten. Ditte Marie Bræin har det åpenbart. Til en viss grad Soetkin Baptist og Karoline Åseng også. Disse tre damestemmene gikk bare helt inn i sjela. Blant herrene var det Helge Rønning som absolutt gjorde inntrykk, men så er han da også den absolutt mest erfarne i dette faget av de solistene som var på podiet i Bodin kirke søndag kveld.

JØRGEN MATHISEN kulturjournalist - Avisa Nordland 22. nov. 2016

Les saken her: